شرکت شیرآلات بهداشتی جزیره (شِل سابق) با بیش از 16 سال سابقه تولید در زمینه شیرآلات بهداشتی فعالیت داشته و با استفاده از متخصصین، مهندسان و پرسنل مجرب خود توانسته است شیرآلات با کیفیت، مطابق با استاندارد ملی ایران و استاندارهای بین‌المللی از جمله ISO 9001:2008 تولید نماید و هم‌راستا با تولید داخلی در زمینه صادرات قدم‌های اساسی برداشته و ضمن اینکه در زمره برترین تولید کنند‌گان کشور محسوب می‌شود، صادرات چشم‌گیری به کشورهای خاورمیانه داشته‌است.
سینک موج

سینک موج

روشویی موج

روشویی موج

آفتابه موج

آفتابه موج

دوش موج

دوش موج

سینک کیمیا

سینک کیمیا

روشویی کیمیا

روشویی کیمیا

آفتابه کیمیا

آفتابه کیمیا

دوش کیمیا

دوش کیمیا

آفتابه درنا

آفتابه درنا

روشویی درنا

روشویی درنا

آفتابه درنا

آفتابه درنا

دوش درنا

دوش درنا

دوش درنا سفید

دوش درنا سفید

سینک درنا مشکی

سینک درنا مشکی

روشویی درنا مشکی

روشویی درنا مشکی

آفتابه درنا مشکی

آفتابه درنا مشکی

دوش درنا مشکی

دوش درنا مشکی

سینک آریانا

سینک آریانا

دوش آریانا

دوش آریانا

آفتابه آریانا

آفتابه آریانا

روشویی آریانا

روشویی آریانا

آفتابه آرین

آفتابه آرین

سینک آرین

سینک آرین

روشویی آرین

روشویی آرین

دوش آرین

دوش آرین

سینک درسا

سینک درسا

روشویی درسا

روشویی درسا

دوش درسا

دوش درسا

آفتابه درسا

آفتابه درسا

سینک دنیز

سینک دنیز

آفتابه دنیز

آفتابه دنیز

دوش دنیز

دوش دنیز

روشویی دنیز

روشویی دنیز

شاوری دنیز کروم

شاوری دنیز کروم

شاوری دنیز طلایی

شاوری دنیز طلایی

شاوری دنیز صدفی

شاوری دنیز صدفی

روشویی آنجل

روشویی آنجل

دوش آنجل

دوش آنجل

آفتابه آنجل

آفتابه آنجل

سینک آنجل

سینک آنجل

سینک دریا

سینک دریا

روشویی دریا

روشویی دریا

آفتابه دریا

آفتابه دریا

دوش دریا

دوش دریا

سینک باران

سینک باران

روشویی باران

روشویی باران

آفتابه باران

آفتابه باران

دوش باران

دوش باران

سینک نیاگارا

سینک نیاگارا

روشویی نیاگارا

روشویی نیاگارا

آفتابه نیاگارا

آفتابه نیاگارا

دوش نیاگارا

دوش نیاگارا

شاوری نیاگارا کروم

شاوری نیاگارا کروم

شاوری نیاگارا طلایی

شاوری نیاگارا طلایی

شاوری نیاگارا صدفی

شاوری نیاگارا صدفی

سینک ونوس

سینک ونوس

روشویی ونوس

روشویی ونوس

آفتابه ونوس

آفتابه ونوس

دوش ونوس

دوش ونوس

سینک آرام

سینک آرام

روشویی آرام

روشویی آرام

آفتابه آرام

آفتابه آرام

دوش آرام

دوش آرام

شاوری آرام کروم

شاوری آرام کروم

شاوری آرام طلایی

شاوری آرام طلایی

شاوری آرام صدفی

شاوری آرام صدفی

سینک آرام طلایی

سینک آرام طلایی

روشویی آرام طلایی

روشویی آرام طلایی

آفتابه آرام طلایی

آفتابه آرام طلایی

دوش آرام طلایی

دوش آرام طلایی

سینک آرام صدفی

سینک آرام صدفی

روشویی آرام صدفی

روشویی آرام صدفی

آفتابه آرام صدفی

آفتابه آرام صدفی

دوش آرام صدفی

دوش آرام صدفی

سینک چشمه

سینک چشمه

روشویی چشمه

روشویی چشمه

دوش چشمه

دوش چشمه

آفتابه چشمه

آفتابه چشمه

شاوری چشمه کروم

شاوری چشمه کروم

شاوری چشمه طلایی

شاوری چشمه طلایی

شاوری چشمه صدفی

شاوری چشمه صدفی

سینک آرمان

سینک آرمان

دوش آرمان

دوش آرمان

آفتابه آرمان

آفتابه آرمان

روشویی آرمان

روشویی آرمان

شاوری آرمان کروم

شاوری آرمان کروم

شاوری آرمان طلایی

شاوری آرمان طلایی

شاوری آرمان صدفی

شاوری آرمان صدفی

سینک آرمان طلایی

سینک آرمان طلایی

د.آرمان طلایی

د.آرمان طلایی

آفتابه آرمان طلایی

آفتابه آرمان طلایی

روشویی آرمان طلایی

روشویی آرمان طلایی

سینک کیان

سینک کیان

روشویی کیان

روشویی کیان

آفتابه کیان

آفتابه کیان

دوش کیان

دوش کیان

سینک صدف

سینک صدف

روشویی صدف

روشویی صدف

آفتابه صدف

آفتابه صدف

دوش صدف

دوش صدف

سینک توسکا

سینک توسکا

دوش توسکا

دوش توسکا

آفتابه توسکا

آفتابه توسکا

روشویی توسکا

روشویی توسکا

سینک خزر

سینک خزر

دوش خزر

دوش خزر

آفتابه خزر

آفتابه خزر

روشویی خزر

روشویی خزر

شاوری خزر کروم

شاوری خزر کروم

شاوری خزر طلایی

شاوری خزر طلایی

شاوری خزر صدفی

شاوری خزر صدفی

سینک خزر سفید

سینک خزر سفید

دوش خزر سفید

دوش خزر سفید

آفتابه خزر سفید

آفتابه خزر سفید

روشویی خزر سفید

روشویی خزر سفید

سینک خزر مشکی

سینک خزر مشکی

دوش خزر مشکی

دوش خزر مشکی

آفتابه خزر مشکی

آفتابه خزر مشکی

روشویی خزر مشکی

روشویی خزر مشکی

سینک الماس طلایی

سینک الماس طلایی

آفتابه الماس طلایی

آفتابه الماس طلایی

دوش الماس طلایی

دوش الماس طلایی

روشویی الماس طلایی

روشویی الماس طلایی

سینک الماس صدفی

سینک الماس صدفی

آفتابه الماس صدفی

آفتابه الماس صدفی

دوش الماس صدفی

دوش الماس صدفی

روشویی الماس صدفی

روشویی الماس صدفی

یونیکا آبشار A

یونیکا آبشار A

یونیکا آبشار B

یونیکا آبشار B

یونیکا ساحل A

یونیکا ساحل A

یونیکا ساحل B

یونیکا ساحل B

یونیورست ارس 1

یونیورست ارس 1

یونیورست ارس 2

یونیورست ارس 2

یونیورست ارس 3

یونیورست ارس 3

یونیورست ارس 4

یونیورست ارس 4

یونیورست مروارید 1

یونیورست مروارید 1

یونیورست مروارید 2

یونیورست مروارید 2

یونیورست مروارید 3

یونیورست مروارید 3

یونیورست مروارید 4

یونیورست مروارید 4

یونیورست رها 1

یونیورست رها 1

یونیورست رها 2

یونیورست رها 2

یونیورست رها 3

یونیورست رها 3

یونیورست رها 4

یونیورست رها 4

یونیورست شبنم 1

یونیورست شبنم 1

یونیورست شبنم 2

یونیورست شبنم 2

یونیورست شبنم 3

یونیورست شبنم 3

یونیورست شبنم 4

یونیورست شبنم 4

سینک خلیج

سینک خلیج

روشویی خلیج

روشویی خلیج

آفتابه خلیج

آفتابه خلیج

دوش خلیج

دوش خلیج

شير شلنگی كروم و زرد

شير شلنگی كروم و زرد

پيسوال كاستا - شير لباسشويی

پيسوال كاستا - شير لباسشويی

قوی ديواری و قوی تو كاسه

قوی ديواری و قوی تو كاسه

پيسوال فيلتردار 1/2 و 3/8

پيسوال فيلتردار 1/2 و 3/8

شلنگ دوش

شلنگ دوش

شلنگ آفتابه طلايی

شلنگ آفتابه طلايی

شلنگ آفتابه برنجی

شلنگ آفتابه برنجی

شلنگ‌های رابط، پكيج، دو سر مهره و تك پايه

شلنگ‌های رابط، پكيج، دو سر مهره و تك پايه

آفتابه مینا

آفتابه مینا

دیواری دیانا

دیواری دیانا

دوش دیانا

دوش دیانا

دوش فانتزی دیانا

دوش فانتزی دیانا

دوش کج کاستا

دوش کج کاستا

رکسانا

رکسانا

تو کاسه شش پر

تو کاسه شش پر

قو ديواري نياگارا

قو ديواري نياگارا

آفتابه تكي نياگارا

آفتابه تكي نياگارا

قو ديواري موج

قو ديواري موج

قو توكاسه موج

قو توكاسه موج

آفتابه تكي موج

آفتابه تكي موج

logos

logo

شرکت شیرآلات بهداشتی جزیره (شِل سابق) با بیش از 16 سال سابقه تولید در زمینه شیرآلات بهداشتی فعالیت داشته [ادامه مطلب]

عضويت در خبرنامه

  برای دریافت جدیدترین محصولات در خبرنامه عضو شوید.

تماس باما

آدرس: جاده خاوران شهرک صنعتی خاوران سایت فلز تراشان خیابان صدف شرقی بلوک 121پلاک 2

تلفن: 02133285546-02133285547

ایمیل: info@jazirehtaps.com

نظرسنجی

كيفيت شيرآلات جزيره را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
 • رای: (0%)
مجموع آرا:
رای اول:
رای آخر:
 
Powered by Sexy Polling